Om garantiersättning

Direktlänkar

Idag är: Tor 3 mars 2011

Vad är garantiersätting?

Om du har haft låga inkomster eller inga inkomster alls kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

Du kan också få garantiersättning som utfyllnad om du har haft låga inkomster. I det fallet blir garantiersättningen lika stor som skillnaden mellan ersättningen som grundar sig på dina inkomster och din garantinivå.

Vem har rätt till garantiersättning?

Förenklat kan man säga att du har rätt till garantiersättning om:

  • Du var bosatt i Sverige när du fick den skada eller sjukdom som innebär att du uppfyller villkoren för att få sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Du har minst tre års försäkringstid i Sverige. Din försäkringstid beräknas utifrån hur länge du har bott i Sverige.