Ladda ner blanketter

Direktlänkar

Idag är: Tor 3 mars 2011

Blanketter

Här hittar du ett urval av våra blanketter i bokstavsordning. Om du saknar en blankett eller har frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta vårt Kundcenter på telefon 0771-524 524.

Om du misslyckas med att öppna blanketter kan det bero på att du behöver en senare version av Adobe Reader eller av din webbläsare. Du kan hämta programmen gratis på internet, se Externa länkar till höger.

Skriv under blanketten

Du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan. Du kan alltså inte skicka in blanketten som e-post utan måste skriva ut den och underteckna.

Vart skickar jag blanketten?

Vart du ska skicka blanketten beror på vilket ärende det handlar om.

Adresser dit du ska skicka blanketten.

Hur laddar jag hem blanketten?

Blanketterna är publicerade i pdf-format och öppnar nytt fönster när du klickar på länken.

Information om hur du hämtar och fyller i blanketterna på skärmen.

Sparbara blanketter

Ett urval av våra blanketter kan du spara på din dator. De blanketter som går att spara hittar du i listan med blanketter och det anges efter blankettnamnet om den är sparbar.

Information om hur du använder blanketter som kan sparas på din dator

Blanketter i bokstavsordning

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

3062 Ansökan assistansersättning [pdf 137 kB] (öppnar nytt fönster)

3051 Ansökan assistansersättning höjt timbelopp [pdf 119 kB] (öppnar nytt fönster)

3057 Räkning assistansersättning - sparbar blankett [pdf 155 kB] (öppnar nytt fönster)

3059 Tidredovisning assistansersättning [pdf 154 kB] (öppnar nytt fönster)

Bilstöd

5014 Ansökan om bilstöd [pdf 189 kB] (öppnar nytt fönster)

5017 Ansökan om anskaffningsbidrag - bilstöd [pdf 162 kB] (öppnar nytt fönster)

5027 Ansökan om bilstöd för dig som har barn med funktionsnedsättning [pdf 182 kB] (öppnar nytt fönster)

5067 Ansökan om bidrag för reparation av en anpassning - bilstöd [pdf 158 kB] (öppnar nytt fönster)

Handikappersättning

3070 Ansökan om handikappersättning [pdf 184 kB] (öppnar nytt fönster)

3077 Förfrågan om kostnader för bil - Handikappersättning [pdf 31 kB] (öppnar nytt fönster)

Vårdbidrag

3071 Ansökan om vårdbidrag [pdf 202 kB] (öppnar nytt fönster)

3072 Ansökan om delat vårdbidrag vid gemensam vårdnad [pdf 125 kB] (öppnar nytt fönster)

Övrigt - för socialnämnd eller aktuell institution

OBS! Blankett 3291 och 3292 ska fyllas i av institutionen där barnet vårdas.

3291 Anmälan - vistelse i familjehem, institution eller hem för vård och boende - barn med underhållsstöd [pdf 32 kB] (öppnar nytt fönster)

3292 Anmälan vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag [pdf 139 kB] (öppnar nytt fönster)

Föräldrar

Anmälan om föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn och tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption gör du genom vår självbetjäning. För detta finns inga blanketter för nedladdning.

Adoption

2540 Ansökan adoptionsbidrag [pdf 188 kB] (öppnar nytt fönster)

Föräldrapenning

7470 Anmälan avstå föräldrapenning - sparbar blankett. Den här blanketten kan du fylla i helt eller delvis och spara på din dator. [pdf 872 kB] (öppnar nytt fönster)

7471 Anmälan ta tillbaka föräldrapenning [pdf 190 kB] (öppnar nytt fönster)

Barnbidrag och flerbarnstillägg

2535 Anmälan förlängt barnbidrag [pdf 181 kB] (öppnar nytt fönster)

5159 Gemensam anmälan om mottagare (barnbidrag) [pdf 175 kB] (öppnar nytt fönster)

2534 Anmälan om byte av mottagare (barnbidrag) [pdf 28 kB] (öppnar nytt fönster)

5160 Anmälan när barnet bor halva tiden hos vardera föräldern (delat barnbidrag) [pdf 160 kB] (öppnar nytt fönster)

5219 Anmälan om att barn som fyllt 16 år går i skolan (flerbarnstillägg) [pdf 160 kB] (öppnar nytt fönster)

5220 Anmälan om att räkna ihop barn i familjen (flerbarnstillägg) [pdf 197 kB] (öppnar nytt fönster)

2536 Ansökan förlängt barnbidrag för studier vid svensk utlandsskola [pdf 125 kB] (öppnar nytt fönster)

Graviditetspenning (tidigare havandeskapspenning)

7205 Ansökan om graviditetspenning [pdf 195 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Du måste bifoga "7206 Utlåtande om omplacering" som din arbetsgivare ska skriva på till din ansökan. Du ska också bifoga ett moderskapsintyg som visar att du är gravid.

7206 Utlåtande om omplacering [pdf 188 kB] (öppnar nytt fönster)

Underhållsstöd

5153 Ansökan underhållsstöd när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna [pdf 160 kB] (öppnar nytt fönster)

5012 Ansökan underhållsstöd när barnet bor hos endast en förälder - sparbar blankett [pdf 190 kB] (öppnar nytt fönster)

5010 Ansökan förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder [pdf 228 kB] (öppnar nytt fönster)

5154 Ansökan förlängt underhållsstöd när du bor växelvis hos dina föräldrar [pdf 216 kB] (öppnar nytt fönster)

2581 Anmälan avdrag när barnet bott tillfälligt hos dig [pdf 191 kB] (öppnar nytt fönster)

2583 Anmälan nettoberäkning av underhållsstöd [pdf 247 kB] (öppnar nytt fönster)

2560 Ansökan om att betala återbetalningsbeloppet för underhållsstöd via autogiro [pdf 371 kB] (öppnar nytt fönster)

2570 Ansökan om att befrias från skuld (eftergift) [pdf 228 kB] (öppnar nytt fönster)

2572 Ansökan om att skjuta upp betalning (anstånd) [pdf 214 kB] (öppnar nytt fönster)

Underhållsbidrag

5250 Avtal om underhållsbidrag till barn - med avdrag för umgänge med barnet [pdf 116 kB] (öppnar nytt fönster)

5251 Avtal om underhållsbidrag till barn [pdf 116 kB] (öppnar nytt fönster)

För kommuner (socialnämnd)

8454 Förfrågan från kommun - efterkontoll av kommunalt vårdnadsbidrag [pdf 201 kB] (öppnar nytt fönster)

2530 Underhållsstödet ska på grund av särskilda skäl betalas till någon annan än en förälder [pdf 236 kB] (öppnar nytt fönster)

2532 Ändrad utbetalning av barnbidrag [pdf 169 kB] (öppnar nytt fönster)

3280 Utbetalning för retroaktiv tid från Försärkingskassan [pdf 23 kB] (öppnar nytt fönster)

3291 Anmälan - vistelse i familjehem, institution eller hem för vård och boende - barn med underhållsstöd [pdf 32 kB] (öppnar nytt fönster)

3292 Anmälan - vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag [pdf 139 kB] (öppnar nytt fönster)

Rehabilitering

6646 Närvaroförsäkran/intyg rehabiliteringsersättning [pdf 228 kB] (öppnar nytt fönster)

6647 Närvaroförsäkran/intyg, reseuppgifter m m rehabiliteringsersättning [pdf 268 kB] (öppnar nytt fönster)

7545 Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel [pdf 167 kB] (öppnar nytt fönster)

5042 Ansökan om vilande sjuk eller aktivitetsersättning vid arbete [pdf 202 kB] (öppnar nytt fönster)

Sjukdom

OBS!! Om du är anställd ska du göra din sjukanmälan direkt till din arbetsgivare.

Om du är arbetslös, egen företagare, studerande med studiemedel, har aktivitetsstöd eller är föräldraledig kan du anmäla dig direkt på webbplatsen eller via servicetelefonen 020-524 524. Försäkringskassan skickar sedan hem en blankett till dig via post.

7710 Sjukanmälan från arbetsgivare till Försäkringskassan [pdf 160 kB] (öppnar nytt fönster)

5157 Anmälan ändrad inkomst i pågående ersättningsärende - anställd [pdf 194 kB] (öppnar nytt fönster)

7451 Utlåtande från arbetsgivaren [pdf 273 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Du och arbetsgivaren bör ta fram utlåtandet tillsammans, men det är du själv som ska lämna in utlåtandet till Försäkringskassan.

7452 Ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå [pdf 179 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Du kan ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå när du har fått sjukpenning på normalnivå i 364 dagar.

7455 Ansökan om fler dagar med sjukpenning på normalnivå [pdf 214 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Används bara om du är mycket allvarligt sjuk och har fått sjukpenning på normalnivå i 364 dagar.

7430 Ansökan sjukpenning/tillfällig föräldrapenning/aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse [pdf 178 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Har du sjukpenning, tillfällig föräldrapenning eller aktivitetsstöd och ska åka utomlands måste du i god tid före avresan ansöka hos Försäkringskassan om att få behålla ersättningen under utlandsvistelsen.

9212 Ansökan om förlängd sjukpenning i vissa fall [pdf 200 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Används bara om du har fått förlängd sjukpenning i 550 dagar.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

3030 Ansökan om sjukersättning [pdf 246 kB] (öppnar nytt fönster)

7280 Ansökan om omräkning av sjukersättning vid arbete [pdf 167 kB] (öppnar nytt fönster)

7281 Ansökan om ändrad inkomst vid sjukersättning [pdf 179 kB] (öppnar nytt fönster)

7283 Ansökan om omräkning av sjukersättning vid arbete - bosatt utomlands [pdf 167 kB] (öppnar nytt fönster)

7284 Anmälan om arbete, studier, bättre arbetsförmåga [pdf 159 kB] (öppnar nytt fönster)

5007 Ansökan om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga [pdf 293 kB] (öppnar nytt fönster)

5008 Ansökan om aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång [pdf 217 kB] (öppnar nytt fönster)

7005 Uppgifter om inkomst av arbete, del av året [pdf 27 kB] (öppnar nytt fönster)

7006 Uppgifter om årsionkomst av arbete i utlandet [pdf 27 kB] (öppnar nytt fönster)

Observera! Blanketterna 5030 och 5040 nedan, om särskild ersättning för samband med aktiviteter ska bara användas om du redan har aktivitetsersättning.

5030 Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter [pdf 165 kB] (öppnar nytt fönster)

5040 Ansökan om förskott för särskild ersättning i samband med aktiviteter [pdf 202 kB] (öppnar nytt fönster)

5042 Ansökan om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning vid arbete [pdf 202 kB] (öppnar nytt fönster)

5043 Ansökan om vilande sjuk eller aktivitetsersättning vid studier [pdf 219 kB] (öppnar nytt fönster)

3002 Begäran om upphävande av vilandeförklaring av sjuk- eller aktivitetsersättning [pdf 187 kB] (öppnar nytt fönster)

3622 Ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning - utredning bosättning m m [pdf 224 kB] (öppnar nytt fönster)

5028 Begäran om att få sjuk-eller aktivitetsersättning som inte betalas ut till den ersättningsberättigade [pdf 39 kB] (öppnar nytt fönster)

Högriskskydd

7465 Ansökan om särskilt högriskskydd [pdf 162 kB] (öppnar nytt fönster)

7467 Ansökan om försäkringsersättning för sjuklönekostnader/särskilt högriskskydd - för arbetsgivare [pdf 160 kB] (öppnar nytt fönster)

Smittbärarpenning

7550 Ansökan smittbärarpenning [pdf 57 kB] (öppnar nytt fönster)

Försäkring - arbetsgivare

7720 Ansökan om försäkring mot kostnader för sjuklön [pdf 94 kB] (öppnar nytt fönster)

7723 Ansökan om försäkringsersättning mot kostnader för sjuklön [pdf 137 kB] (öppnar nytt fönster)

Tandvård

Anslutning till tandvårdsstödet

7002 Anmälan mottagningsuppgifter [pdf 148 kB] (öppnar nytt fönster)

7003 Anmälan vårdgivaruppgifter [pdf 228 kB] (öppnar nytt fönster)

7004 Nya och ändrade uppgifter [pdf 232 kB] (öppnar nytt fönster)

Räkning

7300 Tandvårdsräkning [pdf 386 kB] (öppnar nytt fönster)

7300 Tandvårdsräkning - så här fyller du i blanketten [pdf 245 kB] (öppnar nytt fönster)

7304 Samlingsräkning - tandvårdsersättning [pdf 90 kB] (öppnar nytt fönster)

7304 Samlingsräkning - så här fyller du i blanketten [pdf 119 kB] (öppnar nytt fönster)

Militär utbildning

OBS! Skicka inte in din ansökan tidigare än 45 dagar innan din tjänstgöring börjar. Försäkringskassan kan inte behandla din ansökan tidigare.

2520 Ansökan om familjebidrag [pdf 234 kB] (öppnar nytt fönster)

2522 Familjebidrag - ändrade uppgifter [pdf 171 kB] (öppnar nytt fönster)

2521 Ansökan om näringsbidrag - sparbar blankett. Den här blanketten kan du fylla i helt eller delvis och spara på din dator. [pdf 1010 kB] (öppnar nytt fönster)

5087 Ansökan ersättning från statligt personskadeskydd [pdf 193 kB] (öppnar nytt fönster)

Utomlands

7430 Ansökan sjukpenning/tillfällig föräldrapenning/aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse [pdf 178 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Har du sjukpenning och ska åka utomlands måste du i god tid före avresan ansöka hos Försäkringskassan om att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ett villkor är att resan inte hindrar ditt tillfrisknande.

5078 Ansökan om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning för dig som är bosatt utanför Sverige [pdf 196 kB] (öppnar nytt fönster)

5421 Ansökan om förhandstillstånd för vård i annat EU/EES-land eller i Schweiz [pdf 172 kB] (öppnar nytt fönster)

5422 Ansökan om ersättning i efterhand för sjukvårdskostnader i annat EU/EES-land eller i Schweiz [pdf 245 kB] (öppnar nytt fönster)

5423 Ansökan om ersättning i efterhand - tandvård i annat EU/EES-land eller i Schweiz [pdf 202 kB] (öppnar nytt fönster)

5424 Ansökan om ersättning i efterhand - kostnader i samband med vård i annat EU-land vid förhandstillstånd [pdf 39 kB]

5069 Ansökan om sjukersättning för dig som är bosatt utanför Sverige [pdf 244 kB] (öppnar nytt fönster)

5077 Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga för dig som är bosatt utanför Sverige [pdf 244 kB] (öppnar nytt fönster)

Begäran om intyg

5068 Begäran om upphävande av vilandeförklaring av sjuk- eller aktivitetsersättning [pdf 201 kB] (öppnar nytt fönster)

6209 Begäran om intyg gällande tillämplig lagstiftning vid utsändning [pdf 39 kB] (öppnar nytt fönster)

 OBS! Använd blanketten 6209 om du sänds ut av en svensk arbetsgivare för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska kunna fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen.

6210 Begäran om intyg för egen företagare vid tillfälligt arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz [pdf 33 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Använd blanketten 6210 om du är egen företagare och ska utföra tillfälligt arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska kunna fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen.


6215 Begäran om intyg vid arbete i två eller flera länder inom EU/EES eller i Schweiz [pdf 169 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Använd blanketten 6215 om du regelbundet arbetar i två eller flera EU/EES-länder eller i Schweiz. Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska kunna fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen.

E 102 Förlängning av utsändningsperiod eller verksamhet som egen företagare. Används endast om du är utsänd till Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz [pdf 207 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Fyra exemplar av blanketten E102 ska fyllas i och skickas till Försäkringskassan, Box 1164, 621 22 Visby.

Begäran om uppgifter

6212 Kompletterande uppgifter vid tillämpning av artikel 17, EG-förordning nr 1408/71 för anställd för arbete i Frankrike [pdf 232 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Blanketten 6212 ska användas av dig som söker dispens enligt artikel 17 i förordning (EEG) 1408/71 vid arbete i Frankrike.

6213 Kompletterande uppgifter vid tillämpning av artikel 17, EG-förordning nr 1408/71 för egen företagare vid verksamhet som bedrivs i Frankrike [pdf 219 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Blanketten 6213 ska användas av dig som är egen företagare och som söker dispens enligt artikel 17 i förordning (EEG) 1408/71 vid arbete i Frankrike.

5459 Uppgifter vid flyttning/arbete i annat land [pdf 201 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Blankett 5459 ska du fylla i och skicka till Försäkringskassan när du flyttar till eller börjar arbeta i ett annat land. 

5075 Uppgifter om bosättning/förvärvsarbete i ett annat land än Sverige för dig som är bosatt utanför Sverige [pdf 208 kB] (öppnar nytt fönster)

Övrigt

Ändrad inkomst

5157 Anmälan ändrad inkomst i pågående ersättningsärende - anställd [pdf 194 kB] (öppnar nytt fönster)

OBS! Blankett 5157 används endast om du har ett pågående ärende. I annat fall meddelar du ändrad inkomst först när du gör någon form av ansökan/anmälan till Försäkringskassan.

Återbetalning

6850 Önskemål om avbetalningsplan [pdf 162 kB] (öppnar nytt fönster)

Kontoinsättning

5605 Uppdrag kontoinsättning [pdf 241 kB] (öppnar nytt fönster)

5606 Fullmakt till anmälan om konto [pdf 145 kB] (öppnar nytt fönster]

9540 Uppgift om kontonummer med IBAN (Details of International Bank Account Number) [pdf 237 kB] (öppnar nytt fönster)

Begäran om uppgifter

5218 Uppgifter om bosättning/förvärvsarbete [pdf 270 kB] (öppnar nytt fönster)

Register och registrering

9352 Ansökan om information - registerutdrag [pdf 160 kB] (öppnar nytt fönster)

5456 Uppgifter för registrering i Försäkringskassan [pdf 191 kB] (öppnar nytt fönster)

5456en Information for registration [pdf 207 kB] (öppnar nytt fönster)