Aktivitetsstöd

Direktlänkar

Idag är: Tor 3 mars 2011

Aktivitetsstöd

När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Aktivitetsstödet beräknas på ersättningen från a-kassan, och du får aktivitetsstödet istället för ersättningen från a-kassan. Men du kan få aktivitetsstöd även om du inte uppfyller villkoren för ersättning från a-kassa.

De dagar du får aktivitetsstöd räknas av från de dagar du skulle ha fått ersättning från a-kassan. Det betyder att du kan bli utförsäkrad under tiden du har aktivitetsstöd. Blir du utförsäkrad sänks nivån på aktivitetsstödet, men du har fortfarande rätt till aktivitetsstöd.

Aktivitetsstödet är skattepliktigt och pensionsgrundande, men inte semester- eller sjukpenninggrundande. 

Vem kan få aktivitetsstöd?

 Du har rätt till aktivitetsstöd när du deltar i något av följande arbetsmarknadspolitiska program:

  • jobb- och utvecklingsgaranti
  • arbetsmarknadsutbildning
  • arbetslivsinriktad rehabilitering
  • arbetspraktik
  • stöd till start av näringsverksamhet
  • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
  • vägledning med mera.

 

Du kan också ha rätt till aktivitetstöd om du deltar i jobbgaranti för ungdomar. Om du är under 25 år krävs att du uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan.

Hur stort aktivitetsstöd får man?

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa

Uppfyller du inte villkoren för att få ersättning från a-kassan får du 223 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.

Om du uppfyller villkoren för a-kassa

Uppfyller du villkoren för ersättning från a-kassan eller är utförsäkrad beräknas ditt aktivitetsstöd på ersättningen från a-kassan. Du kan få högst 680 kronor och lägst 320 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.

Hur gör man för att få aktivitetsstöd?

Om du aldrig tidigare fått ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd, eller om det gått mer än 25 veckor sedan sist, måste du skaffa vissa intyg och skicka in dem till a-kassan. Annars behövs det inte.

Vilka intyg behövs?

  • Om du har varit anställd ska du be din arbetsgivare fylla i blanketten ”Arbetsgivarintyg”. Bifoga även eventuellt studieintyg.
  • Om du har varit egen företagare ska du fylla i en annan blankett, vanligtvis ”Arbetsintyg för företagare”.
  • Om du har eller har haft både anställning och eget företag kan du behöva flera intyg.


Blanketten ”Arbetsgivarintyg” kan du hämta på Arbetsförmedlingen eller på din a-kassas webbplats. Blanketten ”Anmälan om arbetslöshet” får du av din arbetsförmedlare. Övriga intyg och blanketter får du av din a-kassa.

Skicka intygen till din a-kassa. Är du inte medlem i någon a-kassa ska du sända intyget till Alfakassan. Bifoga också blanketten ”Anmälan om ersättning”.

A-kassan meddelar sedan Försäkringskassan hur mycket du får i ersättning. Försäkringskassan räknar ut ditt aktivitetsstöd och skickar en beräkning till dig. För att beräkningen ska bli riktig är det viktigt att du lämnar dina kassakort för tiden innan du börjar i programmet till a-kassan så snart som möjligt.

Utbetalning, skatt och omprövning av aktivitetsstöd

Viktigt!

Blanketterna 6420 Försäkran för ersättning för tillfällig vård av barn - aktivitetsstöd/utvecklingsersättning samt 6422 Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning  vid tillfällig vård av barn - överlåtelse måste alltid skickas in tillsammans med blankett 6421 Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning - intyg om ett barns frånvaro.