Vård utanför hemmet

Direktlänkar

Idag är: Tor 3 mars 2011

Barn som vårdas utanför hemmet

Om barnet vårdas på sjukhus

Om ditt barn tillfälligt vårdas på sjukhus eller annan institution får du behålla vårdbidraget i sex månader. Är barnet svårt sjukt kan du få behålla vårdbidraget i ytterligare sex månader.

Om ditt barn normalt vistas på en institution kan du få ferievårdbidrag när barnet är hemma. Barnet måste vara hemma minst tio dagar under ett kvartal eller minst tio dagar i följd vid ett kvartalsskifte.

Om ditt barn bor på elevhem

Bor ditt barn på ett elevhem vid en statlig specialskola, riksgymnasium eller motsvarande kan du också få vårdbidrag för den tid som barnet vistas i hemmet.

Fördjupad information: